ΠΜΣ Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems)  παρέχεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε τρία γνωστικά πεδία: πρώτον της διοίκησης επιχειρήσεων, δεύτερον των πληροφοριακών συστημάτων και τρίτον της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων.

Η διοίκηση επιχειρήσεων αναπτύσσεται κατά την τελευταία εκατονταετία και υποστηρίζει τις οργανωτικές πρακτικές, τις διοικητικές δραστηριότητες, τη διαχείριση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων, για την αποτελεσματική λειτουργία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Τα πληροφοριακά συστήματα απετέλεσαν τον κύριο συντελεστή μεγέθυνσης της παραγωγικότητας κατά τις πρόσφατες δεκαετίες και έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσα σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία.

Η πρόοδος της τεχνολογίας στο υλικό και το λογισμικό επιτρέπει να συλλέγομε, αποθηκεύομε και αναλύομε μεγάλα ποσά δεδομένων, από ποικίλες πηγές, για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Η επιστήμη δεδομένων (data science), σχεδόν συνώνυμη με τον όρο business analytics, εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές στα δεδομένα για την εύρεση υποκείμενων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την παραγωγή αξίας.

Το Πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες, είναι ποιοτικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, απαιτεί μελέτη και έχει εργαστηριακή πρακτική. Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευτές είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων, καθώς επίσης συμμετέχουν και έμπειρα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση, την Αναλυτική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων στοχεύει στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την επιστήμη δεδομένων για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται με υπευθυνότητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ενδελεχής επιστημονική εκπαίδευση του Προγράμματος παρέχει επίσης τα θεμέλια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.

 

 

 

Πρόσβαση και Εγκαταστάσεις 

Η Γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στον 4ο όροφο του Γρυπαρείου Μεγάρου στην οδό Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου (Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). Στο κτήριο αυτό είναι τα γραφεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» είναι πολύ κοντά.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση, την Αναλυτική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων γίνονται στις έξοχες εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Πληροφορικής στην πτέρυγα Σίνα του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών (ΜΘΕ) με είσοδο από την οδό Σόλωνος 57 στο Κολωνάκι. Ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» είναι πολύ κοντά. Επίσης υπάρχουν πολλές αστικές συγκοινωνίες με αφετηρία και προορισμό την οδό Ακαδημίας 45 (έναντι του ΜΘΕ και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Διαλέξεις ειδικού ενδιαφέροντος γίνονται στο Γρυπάρειο Μέγαρο. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του Γρυπαρείου Μεγάρου Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Αθήνα, Τ.Κ. 10559.  Η Πανεπιστημιακή Λέσχη για μελέτη και ψυχαγωγία των φοιτητών είναι στη συμβολή της οδού Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας, σε απόσταση 100 μέτρων από το ΜΘΕ. Στην Πανεπιστημιακή Λέσχη υπάρχει και ιατρείο για τους φοιτητές. 

 

MENU ►